top of page

AKADEMISK OVERSÆTTELSE

Vi tilbyder officielle oversættelser af eksamensbeviser, certifikater og anden uddannelsesmæssig dokumentation. Vi har speciale i engelsk oversættelse af uddannelsesbeviser til brug i USA, men vi leverer også akademiske oversættelser til brug i andre lande. Vores certificerede eller beskikkede oversættelser accepteres gennemgående af universiteter og lægeråd overalt i USA.

 

Dette er vores proces for bekræftede oversættelser:

 

  1. Du mailer os dine eksamensbeviser.

    • Det skal være en tydelig kopi – kan den ikke læses, kan den ej oversættes.

    • Nævn navnet på universitetet eller anden instans, hvor du søger hen, og hvad deres krav er.

  2. Vi sender dig et tilbud på oversættelse, og du betaler den aftalte pris.

  3. Vores oversætter udfører oversættelsen af dine dokumenter med omhyggelig gengivelse af det originale format. Derefter skal din oversættelse grundigt redigeres og korrekturlæses.

  4. Vi leverer oversættelsen elektronisk i PDF-format (på anmodning kan vi også sende en papirudgave til din adresse eller direkte til institutionen.

 

Konverterer vi karakterer?

Det korte svar er: nej. Vi udfærdiger en nøjagtig oversættelse af dokumentet, hvilket betyder, at vi angiver karakterer, som de fremstår. Dit uddannelsesinstitut kan selv beslutte sig om at fremsende dine dokumenter til en evaluator for det formål at få karaktererne konverteret, men det hører uden for regiet for en oversættelse.

 

Hvad er en bekræftet oversættelse?

Reglerne for bekræftede eller certificerede oversættelser varierer meget landene imellem.

 

USA har ingen landsdækkende regler for certificerede oversættelser; hver instans stiller sine egne krav. Typisk underskriver oversætteren en erklæring, hvorved oversættelsens nøjagtighed og oversætterens kompetence bekræftes. På anmodning kan bekræftelsen omfatte en attestering ved en notarius publicus af autenticiteten af oversætterens underskrift. Nogle instanser kræver, at oversættelsen udføres af en certificeret oversætter.

 

Bestil en officiel oversættelse af dine uddannelsesbeviser i dag. Klik her for at komme i gang.

bottom of page